När ryssjor och nät inte funkar ber SLU sportfiskare om hjälp med forskningen. (Arkivbild) Foto: Sportfiskarna

Sportfiske i forskningens tjänst

Publicerad Senast uppdaterad

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Lanserar nu kampanjen Fiska för forskning. Man vill ta hjälp av oss sportfiskare för att få en bättre överblick av en rad för fiskbestånd i några av våra viktigaste fiskevatten.

– Genom medborgarforskning, där sportfiskare bidrar med sina erfarenheter, hoppas vi nu kunna få bättre kunskap om hur fiskbestånden mår och utvecklar sig. Tillsammans kan vi öka kunskapen om arter som är viktiga för sportfisket, säger Göran Sundblad, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Gädda och öring är några av de arter som är svårfångade med de redskap man använder inom fiskövervakningen. De få fångster som görs vid vetenskapliga provfisken ger inte en rättvis bild av verkligheten. Genom samarbete med sportfiskare kan SLU få en rimligare bild av verkligheten under ytan. SLU skriver att vi tillsammans får ”fler timmar på vattnet” och att man därmed får större möjligheter att observera tillstånd och upptäcka förändringar.

SLU har skapat appen Spöreg och söker nu sportfiskare som kan hjälpa dem att ta in information från ett begränsat antal arter i ett begränsat antal vatten. Arterna man fokuserar på är gädda, öring, lax och röding. Vattnen är kusten, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, och Storsjön i Jämtland

På SLU:s hemsida kan man ansöka om att få bli en ”spöreggare”.