Laxens framtid är oviss .Foto: Martin Falklind

Ödestimme för vildlaxen – fiskestopp i 33 norska laxälvar

Läget för den vilda laxen är akut 

2024 är ett ödesår för de europeiska stammarna av vild lax. Läget är så allvarligt att man helt stoppar laxfisket i över trettio norska älvar. Besviklesen är stor bland alla de laxfiskare som missar årets fiske. Samtidigt blir frågan om vi överhuvudtaget kommer ha någon vild lax i framtiden allt mer aktuell. 

Redan i natt träder förbudet mot laxfiske i 33 älvar från Norges sydspets i syd till Trøndelag i norr i kraft.

– Vi måste tyvärr förbereda oss på att klimatförändringar, i kombination med annan mänsklig negativ påverkan, allt oftare kan medföra allvarliga konsekvenser för naturen. Denna inskränkning av laxfisket är ett exempel på det, säger Ellen Hambro till Aftonbladet.

Laxfisket i Norge omsätter årligen 1,3 miljarder norska kronor men i detta läge är det viktigt att så många laxungar som möjligt föds i de norska älvarna. Då är fiske uteslutet.