Storsjön i Jämtland är en älskad fiskesjö. Foto: Anders Lundin

Fisken i Storsjön giftig

Publicerad Senast uppdaterad

Storsjön i Jämtland är en mycket populär fiskesjö som bjuder på fint fiske efter en lång rad arter. Men fisken är så förgiftad att länsstyrelsen vill införa stränga rekommendationer för hur ofta, eller snarare sällan, man kan äta fisk från vattensystemet utan att riskera hälsan.

PFAS, PCB, dioxiner och kvicksilver i höga halter har, efter omfattande provtagning, hittats i fisken i Storsjön, Lillsjön och Indalsälven. Det är i abborre, gädda , sik, harr, öring och kanadaröding som man hittat förhöjda halter av dessa miljögifter. Detta betyder inte att fisken är akut giftig men att man inte ska äta fisk från dessa vatten för ofta. Allra viktigast är detta för barn och gravida och ammande kvinnor.

Frilandsjournalisten Per Andersson kontaktade Fiskejournalen omedelbart efter att det rapporterats i media att man från Länsstyrelsen i Jämtland ger dessa rekommendationer.

-Det förändrar allt och jag kommer inte längre fiske i Storsjön, säger Per.

Han berättar att Storsjön bland annat är en mycket populär trollingsjö med fint fiske efter öring och Kanadaröding.

De nya kostråden gäller för öring och kanadaröding som fiskats i Storsjön och i Indalsälven upp till första vandringshindret i Järpströmmen och ner till kraftverket i Hissmofors.

Unga människor (under 18 år) samt gravida, ammande eller den som vill bli gravid i framtiden bör inte äta öring och kanadaröding oftare än 2-3 gånger per år. Övriga kan äta dessa fiskar en gång i veckan.

För abborre, gädda, sik och harr gäller följande:

Kostråden gäller för fisk fångad i Lillsjön och i delar av Storsjön. I Storsjön omfattas fisk fångad inom cirka 300 meter från Frösöns strandlinje och för fisk fångad inom cirka 300 meter från strandlinjen mellan Mårtensviken och Semsåviken.

Abborre, gädda, sik eller harr bör inte ätas oftare än 2-3 gånger per år. Rådet gäller för alla grupper av människor.

I dessa fiskarter har förhöjda halter av PFAS uppmätts.

PFAS släpps bland annat ut när brankåren på flygplatser över släckning.