8+fjordar bjuder in till möte om havsmiljön. Foto: Anders Nicander

Uppföljningsmöte kring 8+fjordar

Publicerat Senast uppdaterad

Fjordarna kring Tjörn och Orust på Västkusten var en gång fantastiskt rika på fisk. Efter den stora utfiskningen inledde man för mer än ett decennium sedan ett omfattande projekt som bland annat har som mål att få tillbaka fisken i fjordarna.

Med våra nationella miljömål, ett hav i balans och en levande kust och skärgård, som huvudfokus driver man 8+fjordar med växlande framgång. Som projekt är det imponerande välskött och man har fått flera utmärkelser och priser för sitt arbete. Kunskapsnivån inom projektet är mycket hög och man arbetar tätt med både forskare och förvaltande myndigheter för att komma framåt.

När det gäller att få tillbaka fisken har man varit mindre framgångsrik. Trots att man kunnat införa fiskebegränsningar och fiskeförbud på flera nivåer är fiskbestånden för allt utom ål och havsöring svagare nu än när projektet inleddes. Ålbeståndet är ett resultat av årliga utsättningar av yngel som fångas och flygs hit från fångstplatser längre söder ut i Europa.

Havsöringbeståndet förvaltats imponerande väl vilket gör att fjordarna fortfarande bjuder på förnämligt fiske.

För övriga arter ser det mycket mörkt ut och torsken som tidigare var den vanligaste rovfisken lever nu på utrotningens rand. Fjordarna hade länge mycket fina bestånd av olika arter av plattfisk men även dessa har minskat katastrofalt.

Hösten 2022 arrangerade 8+fjordar i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten en rad möten kring den marina miljön. Syftet var att tillsammans titta på de värden som finns i det aktuella kustområdet och hur de används. Exempel på värden är natur- och kulturmiljö, näringsliv, friluftsliv samt personligt viktiga platser.

Onsdag 1 mars bjuder man in till ett nytt möte där materialet från workshoparna presenteras. Man får också lyssna till forskare från SLU Aqua som presenterar den nyligen färdigställda kunskapsöversikten om ekosystemet i 8+fjordar: ” Marina miljön i 8+fjordar – nuvarande kunskap om ekosystemet och de mänskliga belastningarna”.

Mötet hålls på kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

För att läsa mer och anmäla sig till mötet klicka här