Det småskaliga kraftverket utgör idag ett definitivt vandringshinder för fisken. Foto: Svante Harström / Sportfiskarna

Sportfiskarna köper kraftverk – med syfte att riva ut det

Publicerat

Vem köper en byggnad bara för att riva den – utan att ersätta den med något annat. Jo, Sportfiskarna. Det handlar om en satsning i Stångån söder om Sundsvall, där Sportfiskarna har köpt Ovansjö kraftverk.

Fiskevård har blivit en folkrörelse, och det är många vattenvänner som hoppas att det ska bli en trend att riva ut kraftverk och dammar som är betydelselösa för elproduktionen.
Syftet med Sportfiskarnas satsning är att möjliggöra en avveckling av kraftverket för att skapa fria vandringsvägar och gynna den biologiska mångfalden. På sikt ska satsningen innebära bättre havsöringsfiske i Ljungan.

Köpet av kraftverket finansieras av Sportfiskarna och via stöd från Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening och Rewilding Europe Capital, framgår det av Sportfiskarnas pressmeddelande. Utrivningen planeras att ske 2024 och att bekostas av Vattenkraftens miljöfond och Sportfiskarna. Fram till utrivningen kommer Hushållningssällskapet fortsatt att äga och driva anläggningen.
– Med den här satsningen vill vi ge fisken möjlighet att vandra i Stångån utan att sänka vattennivån i uppströms belägna Bölesjön. Vi vill också visa att det finns en möjlighet för ägare att avveckla skadliga vandringshinder, utan att det har en påverkan på den svenska energiförsörjningen, säger Joakim Ollén, förbundsordförande på Sportfiskarnas hemsida.
Här på deras hemsida kan du läsa mer.