Att ålfisket skulle bedrivas på ett hållbart sätt är ett påstående som helt enkelt inte är sant Foto: Kustbevakningen

SD och KD sämst för våra fiskbestånd

Publicerat Senast uppdaterad

Om bara ett par veckor är det åter dags att rösta i EU-valet. Här hemma är vi mitt i en mandatperiod och vi kan konstatera att de farhågor som fanns inför senaste riksdagsvalet har besannats. Vi har en regering med stödparti (M, KD, L och SD) som till och med lyckas sämre med att förvalta våra fiskbestånd än den förra regeringen.

2022 gjorde Sportfiskarna en sammanställning över hur de olika politiska partierna förhöll sig i några av de viktigast och mest centrala frågorna som rör fisk och fiske. Man jämförde detta med förbundets egen syn. Resultatet delades upp i tre kategorier. Grönt, gult och rött. Där grönt innebar starkt stöd för Sportfiskarnas hjärtefrågor, gult ljus mindre starkt stöd och rött ljus svagt stöd.

Så här blev resultatet:

Grönt ljus: Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna.

Gult ljus: Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Rött ljus: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna

Nu, två år senare, kan vi se resultatet av tidöpartiernas fiske- och miljöpolitik. Och det är ingen vacker syn.

Mest uppseendeväckande är kanske att man stoppat miljöanpassningen av vattenkraften. EU kräver bland mycket annat att vattenkraft ska bedrivas på ett sätt så att den påverkar vandringsfisken så lite som möjligt.

Detta struntar tidöpartierna i och skjuter gång på gång detta för fisken livsviktiga arbetet på framtiden.

Det brutala överfisket i våra hav fortsätter trots att många fiskbestånd står på ruinens brant. Ansvarig minister i fiskefrågor, Peter Kullberg (KD), är i stora drag inget annat än en förlängning av den yrkesfiskarlobby som gång på gång driver igenom beslut om kvoter som står helt i strid med forskarnas råd. Man går till och med så långt att man är beredda att riva upp de lagar som EU stiftat för att skydda fiskbestånd från att utplånas av unionens egna fiskeflotta.

2023 sa SD nej till samtliga av de krav som Världsnaturfondens (WWF) ställde på våra politiker för att komma till rätta med den mycket allvarliga problematik som Östersjön dras med. Bland annat skrev man i ett svar till WWF att ”ålfisket är reglerat i harmoni med beståndets status.”

Detta är en ren lögn då ålen är akut utrotningshotad och man räknar med att det bara finns kvar några få procent av det ursprungliga beståndet.

Sist men inte minst måste vi naturligtvis nämna den utrotning av Östersjöns bestånd av sill och strömming som pågår i detta nu. Här har regeringen med KD i spetsen satt sig i knäet på de företag som äger de monstertrålare som tömmer vårt unika innanhav på fisk och därmed riskerar att hela dess ekokedja kollapsar.