EU:s fiskepolitik är ett bottennapp som riskerar att bli än värre. Foto: WWF

Framåt i Sverige – bakåt i Europa

Publicerat Senast uppdaterad

Här hemma har de politiska partier som ser till fiskens bästa skördat stora framgångar i gårdagens EU-val. Men ute i Europa går de partier som vill bromsa eller helt avsluta arbetet med att återställa vår natur starkt framåt.

Av någon anledning har det blivit en höger-vänsterfråga om man vill ha en levande planet eller inte. Den höger som vinner mark i EU har det gemensamt att man inte tror på eller bryr sig om klimatförändringen eller om hav tomma på fisk, torrlagda älvar och vandringsfisk som inte når sina lekplatser.

Här hemma är det främst KD och SD som profilerat sig som fiskens fiender. Moderaterna gjorde ett föga trovärdigt utspel någon vecka före valet där man lovade saker som man i själva verket inte har någon beslutanderätt över. Sverige kan inte ensidigt besluta om att flytta ut trålgränsen, vilket man bland annat lovade i den desperationsosande kampanjen. Man sa sig också vilja skydda Östersjöns bestånd av sill och strömming. Detta samtidigt som man för inte många månader sedan var med och drev igenom ett fortsatt rovfiske på nämnda arter. Jo, tjena.

Socialdemokraterna har sent om sider börjat svänga till förmån för fisken. Dock har man historiskt sett varit tätt allierad med den yrkesfiskemaffia som tömmer våra hav.

Nu ska det det sägas att det är väldigt långt ifrån alla yrkesfiskare som är en del av denna ruttna sammanslutning. Når vi dit att vi har ett hav i balans ska vi självklart ha en yrkesfiskeflotta. En fiskeflotta som fiskar med icke destruktiva redskap och på ett ekologiskt hållbart sätt.

Innan man jublar allt för högt över de två partier på vänsterkanten som gjorde bäst ifrån sig i valet, och som fått högst betyg för sina förslag till fiskepolitik, ska man komma ihåg att Miljöpartiet satt i de förra regeringen och att man då inte lyckades genomföra särskilt mycket för fiskens bästa.

Men Europas nya höger är ett hot mot fisken på en ny nivå. Man vill riva upp det mesta av det som beslutats för att skydda och återskapa Europas natur. Processer som redan satts i gång ska avslutas. Inget förbud mot trålning i känsliga havsområden eller återställande av olönsam och oekologisk vattenkraft kommer bli aktuellt. Åtminstone om vi ska tro att man gör verklighet av det man lovat inför valet.

EU riskerar att bli allt mer miljö- och fiskfientligt. Då återstår det bara att hoppas på att det görs bra saker där vi själva som nation får bestämma. Det kan tyckas futtigt i sammanhanget men vi bor ett stort land med fantastiska resurser. Får förnuftet råda kan mycket bli mycket bättre.