Torsken trivs inne i hamnar, bland bryggor och kajer. Foto: Anders Nicander

Fisken söker skydd nära människan för att slippa bli mat åt säl och skarv

Publicerat Senast uppdaterad

Det kan låta som en galen idé men det är en teori som förs fram som förklaring till de mycket små bestånd av torsk som finns kvar längs Västkusten framför allt återfinns i hamnar och liknande där det är mycket mänsklig aktivitet.

Infrastuktur som vågbrytare, bryggor och kajer erbjuder skydd för fisken. Samtidigt skyggar både skarv och säl för alla människor som rör sig i området. Hamnen blir på så sätt en fristad för bland annat torsk.

I en allt mer skruvad och uppskruvad debatt om hur stor skada säl och skarv gör på våra marina fiskbestånd kan man med absolut visshet säga att de har en helt avgörande betydelse. Åtminstone i område som är extra känsliga för högt tryck från predatorer, som skyddsområden för fisk. I det riksbekanta 8+fjordarområdet vid Tjörn och Orust har det inte förkommit något fiske efter torsk på ett drygt decennium. Området närmast västerut ligger innanför trålgränsen och där förekommer i princip inget yrkesfiske annat än efter havskräfta och makrill. Samtidigt har vattenkvalitén förbättrats dramatiskt i fjordarna. Ändå ser man inga tecken på att fiskbestånden skulle börja återhämta sig.

Provfiske visar att det finns könsmogna exemplar av både torsk och bleka men att bestånden ligger kvar strax över utrotningens gräns. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för skyddsjakt på skarv i området. Detta gäller dock INTE i den skarvkoloni som finns här…jo, ja du läste rätt.

Här, i 8+fjordar, finns annars alla förutsättningar för att inrätta ett försöksområde där man i en väl avgränsad miljö skulle kunna följa fiskbeståndens utveckling om man under en period på, låt oss säga, fem år kunde freda dem helt från skarv och säl på samma sätt som man fredat dem från fiske.

Men tillbaka till torsken som gömmer sig i hamnen.

När man byggt konstgjorda rev för torsk på många ställen längs den svenska kusten har man sett att torsken snabbt ökar i både antal och storlek. Reven erbjuder gott om mat men ger också skydd mot angrepp från säl och skarv. Hamnar fungerar lite på samma sätt men med den stora fördelen att all mänsklig aktivitet skrämmer i väg eller åtminstone stör sälen och skarven.

Vi stör så pass mycket att åtminstone ett lite större antal torskar överlever.