Viktig och vacker film om laxodling

Publicerad Senast uppdaterad

Klädmärket Patagonia har gjort sig kända för att bedriva en mycket modig kamp för naturen och mot de som ödelägger vår planet. Den här gången handlar det om laxodlingen på Island, som bland mycket annat elände, riskerar att slå ut de naturliga bestånden av lax och havsöring.

aPatagonia har släppt en ny film som heter ”Laxaþjóð – A Salmon Nation” som belyser miljöeffekterna av laxodlingar, särskilt de med öppna kassar, och uppmanar den isländska regeringen att förbjuda sådana laxodlingar i sina kustvatten. Filmen är en del av en kampanj för att öka medvetenheten om skadorna som laxodlingar kan orsaka på både vild fisk, naturen och odlad fisk. Patagonias grundare, Yvon Chouinard, har uttryckt oro över utvecklingen och betonat behovet av vision och ledarskap för att skydda naturen och därmed säkra ekonomin.

Kampen för att skydda Islands vatten och vildlax från industriella laxodlingar med öppna kassar intensifieras. En ny lag om vattenbruk som planeras att träda i kraft i år kan öka miljöregleringarna och höja djurskyddsstandarderna för laxodlingar med öppna kassar på Island. Det har dock framförts kritik från ideella organisationer som anser att lagförslaget saknar ambition och inte tillräckligt tar itu med bristerna i den nuvarande laxodlingspraxisen.

Laxodlingsindustrin växer även i andra delar av Europa, särskilt i länder som Norge, Skottland och Irland. Patagonia uppmanar den isländska regeringen att agera som ledare genom att förbjuda nya laxodlingar med öppna kassar och gradvis avveckla befintliga odlingar. Kampanjen stöds av ideella organisationer och offentliga personer, inklusive Björk, som har donerat intäkter från sin senaste låt för att stödja kampen mot laxodlingar med öppna kassar.