Miljöanpassningen av vattenkraften skjuts återigen upp. Foto: Jeni Brumat

Sverige forsätter vägra följa EU:s vattendirektiv

Publicerat Senast uppdaterad

Sverige är genom medlemskapet i EU ålagt att miljöanpassa vattenkraften. För att komma undan skjuter man upp arbetet gång på gång. Nu har man beslutat att vänta ett år till.

Med en formulering som är lite av ett mästerverk i smitning från ansvar skriver regeringen följande som en motivering till att man skjuter arbetet med att anpassa vattenkraften på framtiden:

”Regeringen avser vidta åtgärder som bidrar till att säkerställa att omprövningarnas påverkan på vattenkraften blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv. Syftet är att medge tillräckligt med tid för regeringen att slutföra arbetet med att ta fram de författningsändringar och andra åtgärder som ska förbättra omprövningsprocessen och förse vattenkraften med moderna miljövillkor på ett ordnat och rättssäkert sätt”.

EU:s vattendirekitiv går i korthet ut på att våra vatten ska ha, vad man kallar, en god ekologisk status. Ett stort arbete som är tänkt att leda till att naturen i och kring våra vatten ska vara så ursprunglig och frisk som möjligt. Det kan bland mycket annat handla om att riva ut och att skapa fiskvägar där vandringsfisken kan ta sig fram.

Sverige har fått kritik från både miljöorganisationer och EU för att man dröjer med att miljöanpassa vattenkraften.