Den fritt rinnande Ammerån ska återställas efter flottningen. Foto: Anders Lundin

Nu sätter den igång – Sveriges största vattenvårdssatsning

Publicerad

Ammerån, Åreälven och Rörströmsälven är klassiska fiskevatten som förekommit i Fiskejournalens spalter. Nu kommer de att bli ännu bättre. Tillsammans med tre andra älvar så ska de återställas i Sveriges största vattenvårdsprojekt någonsin i sitt slag.

Det handlar om projektet Ecostreams for LIFE, som alltså är det största vattenvårdsprojektet i sitt slag någonsin. Denna sommar inleds arbetet med att återställa flottledsrensade vattendrag i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten till ursprungligt skick, eller åtminstone så nära det går.
Dessa älvar bär på djupa spår efter flottningen, som innebar negativa ekologiska och biologiska effekter på vattenmiljöerna. Först ut att få ett ansiktslyft är Vargån i Västerbotten.

– Det känns otroligt spännande att vi nu är igång på riktigt! Under sex år kommer vi att återställa påverkade vattendrag och förhoppningsvis leder detta till bättre livsmiljöer för många arter som har påverkats negativt av flottrensningen. Tillsammans med våra partners kunskaper och engagemang så kommer vi att nå långt genom att bland annat lägga ut lekgrus och åtgärda vandringshinder, säger Anna Rost, Länsstyrelsen Jämtland, i ett pressmeddelande.

Ecostreams for LIFE är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Projektpartners är Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Holmen, Billerudkorsnäs, SCA, Sveaskog, Åre kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Sportfiskarna, Karlstads universitet och Technische Universität München.

Här kan du läsa mer om satsningen.