I Kronoberg finns den sägenomspunna malen. Foto: Milos Prelevic

Kan du Kronbergs alla fiskarter?

Publicerat Senast uppdaterad

Sverige är ett fantastiskt land att vara sportfiskare i. Oavsett var i landet vi bor så är det aldrig långt till närmsta fiskevatten. I Kronobergs län finns 29 fiskarter som är lite olika lämpade för fiske.

Länsstyrelsen i Kronoberg tog för några år sedan fram en översikt över länets fiskar som är så bra att det inte borde glömmas bort. Kronobergs län är ett inlandslän utan kust och saknar därför den enorma artrikedom som till exempel Västra Götaland med sig långa kust i väster har. Likväl finns det hela 29 fiskarter i länet varav några unika. Här finns bland annat ett av endast tre återstående bestånd av mal. Malen var en gång vanlig i hela södra Sverige men mänskliga aktiviter har genom historien förstört eller strakt begränsat malens livsutrymme.

I länet finns det bestånd av lax, sik och öring. Även dessa, med ett möjligt undantag för siken, har drabbats hårt av det moderna samhällets framväxt.

För predatorfiskaren finns det mycket gott om fina vatten för abborre, gädda och gös. Bolmen och Helgasjön är namn som ofta nämns när fina predatorvatten diskuteras.

Även metaren har lång rad fantastiska vatten, inte minst åar, att välja bland. Här finns bland annat den ovanliga arten faren. Faren är en sällsynt fisk som bara återfinns i några fåtal avrinningsområden i landet. I Kronobergs län förekommer faren i Helgeåns avrinningsområde, till exempel Möckeln, Ryssbysjön, Sten­ sjön, Agunnarydssjön, Södra Virestadssjön och Hängasjön. I dessa sjöar är den dock rikligt förekommande och vid provfiske med nät har man fångat exemplar som varit betydligt större än det nu gällande svenska rekordet för arten.

Ett hundratals fiskevårdsområdet säljer fiskekort via iFiske vilket gör fisket lätt att komma åt.

Här kan du se och ladda ner länsstyrelsens foder.