Våtmarker är viktiga för många djur. Foto: Maja Kristin Nylander / Havs- och vattenmyndigheten

Gävleborg bäst i landet på våtmarker

Publicerad Senast uppdaterad

Att återställa utdikade våtmarker har visat sig var en mycket effektiv form av fiskevård. Så snart man återställt en våtmark kommer gäddorna tillbaka.

Under lång tid har man dikat ut och på olika sätt exploaterat våtmarker. Detta ingrepp i naturen får ödesdigra konsekvenser för en mängd arter, inte minst gäddan som förlorar sina naturliga lekplatser.

Att återställa denna skövlade natur är ett förhållandevis enkelt och effektivt sätt att läka de sår i naturen som människan orsakat.

I Mödäng vid Bollnäs har man varit mycket framgångsrik i sitt återställningsarbete och Gävleborg är överlägset bäst i landet på att anlägga och återställa våtmarker, det visar nya siffror från länstyrelserna och Skogsstyrelsen.