Finns det hopp för ålen? Regeringen meddelar åtminstone att frågan ska prioriteras. Foto: Från SVT Uppdrag Granskning

Forskarnas nya råd om ålen: Noll fångst i alla livsmiljöer 2022

Publicerat Senast uppdaterad

Opinionen för att rädda den hotade ålen växer. Och forskningen sluter upp – åtminstone Internationella havsforskningsrådet (ICES). Inför 2022 rekommenderar de noll fångst i alla livsmiljöer. Frågan är förstås om politiken och myndigheterna kommer att lyssna på det?

ICES rekommendationer ska vara vägledande för politiken när det kommer till fiskekvoter, och uppenbarligen vill de se skarpare tag kring den starkt hotade europeiska ålen.
Och det är inte bara det riktade fisket som pekas ut. Även vattenkraften måste bidra för att rädda de sista spillrorna av ålen.
”Övriga mänsklig påverkan, såsom exempelvis vattenkraft eller andra vandringshinder, bör ”minimeras och elimineras där så är möjligt”, skriver ICES.
SVT:s Uppdrag Granskning gjorde i höstas ett enskilt program om ålen, som visar hur många fiskar dör i svenska vattenkraftverk. Här hittar du det!

Östersjöcentrum på Stockholms universitet har gjort en omfattande artikel kring de nya råden, och intervjuar bland annat företrädare på Havs- och vattenmyndigheten. Den myndigheten har inte tagit ställning ännu till om man tänker följa vetenskapen.
– ICES rådgivning har väldigt stor betydelse generellt. Men sen är det också andra delar, delvis politiska, som vi behöver förhålla oss till, säger Sofia Brockmark, utredare på HaV, till Östersjöcentrums nyhetssida balticeye.org.
Här hittar du hela den artikeln.

Ål-kämpen Ingemar Alenäs, som intervjuas i Uppdrag Granskning kring ålens situation, framhåller att kraftbolagen måste ta ett större ansvar, med stöd av politiken. Han hoppas att beslutet som riksdagen tog i november, i samband med det stora åtgärdspaketet kring Östersjön, ska innebära ett nytt hopp för ålen.
Formuleringen löd: Därför beslutar Sveriges Riksdag 2021-11-24 med 289 mandat att uppmana regeringen till fler åtgärder i fråga om vattenkraftverkens påverkan på hotade arter, inte minst den hotade ålen.
– Den europeiska ålen är beroende av tillgång till inlandsvattnens uppväxtmiljöer. Den svenska Riksdagens beslut och ICES råd om att åtgärda, minimera och eliminera vattenkraftens påverkan är därför livsavgörande för ålens fortlevnad.
Riksdagens beslut innebär att Sverige kan bli en ledande nation för ålens bevarande och bidra till att ålen och naturresurserna räddas till kommande generationer, poängterar Ingemar Alenäs.

Följ Fiskejournalen på Facebook och Instagram för fler fiskenyheter!