Buatorpsån i Blekinge är en artrik liten å med ett fint bestånd av öring. Foto: Privat

Biotopvård för naturens bästa i Bruatorpsån

Publicerad Senast uppdaterad

Från Torsås kommun i Småland kommer en vykort med bild och text som beskriver biotopvård i den lilla Bruatorpsån.

Carl-Johan Månsson är biolog och han berättar att Torås kommun, vattenråd och kustmijöförening samt en konsult har genomfört och genomför biotopvården. Carl-Johan skriver:

Ån har ett fint vandrande bestånd med öring och är artrik med arter såsom flodnejonöga, vimma, id, utter, kungsfiskare. Grus och sten har lagts ut för att gynna öringen och biologisk mångfald i stort. Genom biotopvård skapas en större variation. Vi följer upp åtgärderna med återkommande elprovfisken.

Liknande, fantastiskt inspirerande, projekt bedrivs över hela landet och de är i många fall en förutsättning för att fisk och djurliv ska komma tillbaka och frodas och för att vi ska ha fisk att fiska efter.

Anders Nicander