Laxbestånden i Atlanten är i mycket dåligt skick.

Är laxen på väg att försvinna?

Oroväckande larmrapporter om laxens varande

Publicerat Senast uppdaterad

Gång på gång nås vi av larmrapporter om att stegen av lax uteblir. Det kanske mest oroväckande är att det gäller såväl atlantlaxen som den lax som stiger i norrlandsälvarna. Från Norge hörs samma sak. Är vi på väg att förlora fisken som på många sätt är symbolen för sportfisket?

Ingen kan med säkerhet säga att man vet varför de olika bestånden av lax minskar så katastrofalt. Men det finns faktorer som man vet påverkar. 

Klimatförändringarna leder till förändringar i hav, älvar och sjöar på ett sätt som vi inte ens är i början av att förstå. Vi kan se effekterna när vissa arter ökar och andra minskar eller försvinner helt. För den kallvattensälskande rödingen ser framtiden mörk ut. Makrillen utbredning i norr flyttas längre för varje år. 

På breddgrader där man förr aldrig fångade makrill är den mycket vanlig i dag. Detta kan orsaka problem för laxen på flera sätt. Konkurrensen om födan kan vara en orsak, att man möter fler eller nya typer av predatorer en annan. 

När laxen, som smolt, lämnar älven där den fötts är den runt 15 centimeter lång. En storlek där man är ett lätt offer för många hungriga jägare. 

Små torskar

Både klimatförändringar och ett alldeles för omfattande yrkesfiske under alldeles för lång tid har bidragit till att rubba ekosystemet vilket kan påverka de bytesdjur som laxen äter under uppväxten. 

Från Östersjön vet vi att torsken svälter. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med mat i havet. Torskarna här är små och sjukliga men håller man dem i fångenskap och matar dem växer de snabbt och ser snart ut som vilda torskar ska. 

Mycket av det fiske som monstertrålarna bedriver är så kallat skrapfiske. Man fiskar arter som sill, strömming och lodda som mals ner till fiskmjöl och bland annat blir till foder i laxodlingar och kosttillskott för människor. Sill, strömming och lodda är basföda för den vuxna laxen uppväxande laxen. Försvinner den kanske laxen inte har mat nog.

En av de mest uppenbara teorierna till laxens minskning handlar om att det helt enkelt fiskas för mycket lax, både i riktat fiske och som bifångst vid fiske efter andra arter. I Östersjön har EU beslutat att minska kvoterna av lax och i vissa områden stoppa fisket helt. 

Insatserna kommer alldeles för sent och är alldeles för små. Finland fortsätter, med billiga lögner om att man fiskar i vetenskapligt syfte, att fiska lax mellan Ålandshav och Kvarken.

Den gemensamma nämnaren för alla de än så länge ganska löst sammansatta teorier som hörs angående laxens tillbakagång är att det börjar och slutar med hur vi människor behandlar planeten vi lever på. 

Vill vi ha friska och starka fiskbestånd i framtiden får vi nog börja tänka och handla mer långsiktigt.